Välkommen till Yogashala Sundsvall

Nu är shoppen för pass kurser och öppen igen. Du får en faktura på e-post efter genomfört köp.

Priser:

Årskort  ……………… 5 000 kronor
Halvårskort …………. 3 400 kronor
Vårtterminskort …….. 2 900 kronor