Ångerrätt

Om du som konsument har ingått avtal med Yogashala på distans eller utanför affärslokal, har du enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från att avtalet ingicks, den så kallade ångerfristen. Ångerfristen påbörjas den dag avtalet ingicks, dock tidigast då du fick information om ångerrätten.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Yogashala skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan t ex maila oss på info@yogashala.se. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.